↘ Kişisel Verilerin Korunması

NADA olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve tüm iş ortaklarımızın gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu sebeple; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince kişisel verilerinizin işleme sebeplerinden, bunların hukuki dayanağından, toplanma yönteminden ve ilgili Kanundan doğan haklarınızdan bahsetmek ve sizleri bu hususlarda bilgilendirmek isteriz.

1. NADA OLARAK BU BİLGİLENDİRMEYİ KİMLERE HİTABEN YAPIYORUZ?

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel verileriniz, tarafınızdan alınan rızalar doğrultusunda NADA tarafından işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren kişilerden ise rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince bu bilgilendirmeyi, NADA E-ticaret kanalarına bağlanan/kullanan tüm kullanıcılara; NADA’nın ofis, depo ve mağazalarındaki misafir ağına (wifi) bağlananlara; tüm NADA Mobil uygulamalarını kullananlara; NADA veri tabanında (CRM Sisteminde) yer alan tüm müşterilerimize; NADA mağazalarından ya da NADA E-Ticaret kanallarından alışveriş yapan müşterilerimize; NADA iletişim seçeneklerinden herhangi birini kullananlara; NADA mağazalarımızı herhangi bir amaçla ziyaret edenlere; NADA sosyal medya hesaplarından NADA ile iletişime geçen (yorum paylaşan, talepte bulunan vb) tüm müşterilerimize; NADA’nın düzenlediği yarışmalara katılanlara; NADA’nın müşterilerine tanıdığı fırsatlardan yararlanmak amacıyla anket, form dolduran tüm müşterilerimize; başta NADA B-TON KART olmak üzere NADA tarafından müşterilerine avantaj sunmak amacıyla çıkarılan tüm diğer kart sahiplerine ve bu kartın kullanımı için anket, form dolduranlara; NADA’ya iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, İşkur, e-posta aracılığı ile, referans aracılığı ile, fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımıza; hali hazırda NADA bünyesinde çalışmaya devam eden çalışanlarımıza; daha önce NADA bünyesinde çalışmış fakat herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona ermiş olan eski çalışanlarımıza; ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanlarına ve bu saydıklarımızla sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini NADA ile paylaşmış/paylaşacak; doğrudan vermiş/verecek veya NADA tarafından elde edilmesine olanak sağlamış/sağlayacak olan tüm gerçek kişilere hitaben yapmaktayız.

Herhangi üçüncü parti bir firma ile müşteri ve / veya birlikte çalıştığımız tüzel kişiliklerle ilgili veriler paylaşılmamaktadır. Bu verilere herhangi bir şekilde erişecek olan tüm üçüncü parti firmalar ile güvenlik sözleşmeleri yapılarak, verilerin güvenliği yasasına uygun şekilde koruma altına alınmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ NE ANLAMA GELİR?

Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇ VE HUKUKİ SEBEPLERE DAYANARAK İŞLİYORUZ?

NADA bünyesinde doğrudan ya da dolaylı yollarla toplanan her türlü kişisel veriler, toplanma amacına bağlı olarak işlenecektir. NADA E-ticaret kanalarına bağlanan/kullanan tüm kullanıcılara, NADA’nın ofis, depo ve mağazalarındaki misafir ağına (wifi) bağlananlara, tüm NADA Mobil uygulamalarını kullananlara, NADA veri tabanında (CRM Sisteminde) yer alan tüm müşterilerimize, NADA mağazalarından ya da Nadacrafts.com web sayfasından alışveriş yapan müşterilerimize, NADA sosyal medya hesaplarından NADA ile iletişime geçen (yorum paylaşan, talepte bulunan tüm müşterilerimize, NADA’nın düzenlediği yarışmalara katılanlara; NADA’nın müşterilerine tanıdığı fırsatlardan yararlanmak amacıyla anket, form dolduran tüm müşterilerine; NADA B-TON KART sahiplerine ve bu kartın kullanımı için anket, form dolduranlara ait doğrudan ya da dolaylı yolla elden edilen tüm kişisel veriler;

a) Nadacrafts.com ve/veya NADA E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek;
b) Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek;
c) Başta, NADA’nın düzenlediği özel ve genel kampanyalar hakkında ( promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere NADA’nın her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek;
d) Mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek;
e) Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek;
f) Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek;
g) Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
h) Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara ( anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,
i) Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ( ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,
j) NADA’ya karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek, için NADA tarafından işlenebilecektir.

NADA’ya yukarıda belirtilen yollarla iş başvurusunda bulunmak amacıyla özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımızın bahse konu özgeçmişleri, başvurdukları pozisyon veya ileride doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla NADA’nın İK datalarında saklanabileceği hususunda siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz. NADA bünyesinde hali hazırda çalışan personellerimizin ve daha önce NADA bünyesinde çalışmış olan eski personellerimizin özlük dosyaları, yasal yükümlülüklerimiz gereğince NADA bünyesinde saklanmaya devam etmektedir.

Ticari faaliyetimiz kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun korumasından faydalanan tüm iş ortaklarımıza ve onların çalışanlarına ait kişisel verilerin, NADA’nın müşteri portföyü olarak ticari ilişkinin devamında ve sonrasında sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebileceğini de belirtmek isteriz.

Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAHSE KONU AMAÇLARLA HANGİ KİŞİ VE KURULUŞLARA AKTARILABİLİRİZ?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tarafınızdan rıza almadan kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
Ancak; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle tarafımızdan istenen kişisel verilerinizi paylaşma zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek isteriz. Örneğin; Mahkemeler ve kamu kurumlarından gelen talep üzerine yasal yükümlülüğümüz gereği kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Keza, Kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bu hususta hizmet aldığımız anlaşmalı iş ortaklarımıza da salt bu amaç için aktarım gerçekleştirilebilmektedir. Bunun dışında tarafınız ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Bu paylaşımları yapmadan önce, tarafınızın ve tarafımızın hak ihlalini önlemek amacıyla teknik ve hukuki önlemler almaktayız. Ancak; paylaşım gerçekleştirdiğimiz üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden sorumlu olmadığımızı da belirtmek isteriz.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve ilgi alanınıza giren ürün gruplarıyla ilgili çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Daha önce NADA bünyesinde çalışmış olan eski personellerimiz ile ilgili üçüncü firma yetkililerinden gelen talep üzerine referans amacı ile bilgilerinizin paylaşılabileceğini de belirtmek isteriz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLUYORUZ?

Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip toplanabilmektedir. Aşağıda örnekleyici mahiyette açıklamalar yer almaktadır:

- NADA’ya ait telefon hattlarımızı arayarak iletişime geçen tüm kişilerin bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak koşuluyla işlenebilecektir.

- NADA E-Ticaret Kanalları: Web sayfası üzerinden tüm müşterilerimiz dilerlerse NADA ile iletişime geçebilir, üyelik başvurusu yapabilir. Bunun dışında Nadacrafts.com çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerezler, bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bir başka ifade ile, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Dolayısıyla çerezler, size daha iyi hizmet verebilmemiz amacı ile ilgilendiğiniz ürün gruplarına ilişkin kampanya bilgilerini aktarmak ve ürün tanıtımlarını yapmak amacı ile kullanılır.

- destek@nadacrafts.com veya NADA Merkezine bizzat başvurunuz ile: destek@nadacrafts.com, müşterilerimizin NADA’ya e-mail ile ulaşabilmelerini sağlayan yazılı iletişim kanalımızdır. Bu kanaldan bize ulaşan tüm kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır. NADA ile fiziksel (Merkez) veya uzaktan telefon ile iletişime geçen tüm kişilerin bilgileri iletişim sağlayabilmek amacı ile saklanacaktır.

- İş Başvuruları: İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, kariyer portalları, e-posta, İşkur, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile alınır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ NELER?

Sizler, Nadacrafts.com adresinde bilgisi verilen iletişim kanallarından NADA’ya başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, yurt içinde veya yurtdışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir; işlenen veriler ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Eğer yanlış veya eksik işlemenin varlığı tespit edilirse; bunların düzeltilmesini de isteyebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir gerekçe göstermeye gerek kalmadan talebiniz halinde kişisel verileriniz silinecek veya anonim hale getirilebilecektir. Ancak; kanuni zorunluluk nedeni ile yasal sorumluluğumuz gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerinizin silinemeyeceğini veya anonim hale getirilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Başvurularınız NADA tarafından yasal süre içerisinde sonuçlandırılacak ve sizlere bu hususta bilgi verilecektir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlendiğini ve bu nedenle zararınızın doğduğunu düşünüyorsanız, bu hususta NADA’ya karşı yasal yollara başvurma hakkınızın da olduğunu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla
Nada İç ve Dış Ticaret